Ik heb een vaste vervanger als waarnemend fysiotherapeut.

De continuiteït van zorgverlening en praktijkvoering is altijd geregeld bij mijn on-/geplande afwezigheid door ziekte, cursussen, na-/bijscholing en vakantie.