TARIEVEN

Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars.

Voor alle verzekerde zorg gelden de vastgestelde contracttarieven in de overeenkomsten met de zorgverzekeraars.
(dit geldt zowel voor de vrijwillge-, aanvullende verzekering, als voor de vergoeding van chronische ziektes en tijdelijk chronische aandoeningen na b.v. operaties, uit de wettelijk verplichte basisverzekering).

Bij aanmelding zal ik altijd via Vecozo een COV check (controle op verzekeringsrecht) uitvoeren, om u te informeren over de mate van vergoeding van uw aanvullende polis.

Alleen indien u niet aanvullend verzekerd bent, of als het behandel tegoed van uw aanvullende verzekering is overschreden, dan gelden de zogenaamde vrije tarieven zoals hieronder weergegeven:

Screening, intake en onderzoek€ 51,70

Intake en onderzoek na verwijzing€ 51,70

Consult fysiotherapie€ 34,50

Consult manuele therapie€ 47,50

Consult echografie€ 34,50

Consult shockwavetherapie (kan vergoed worden vanuit aanvullende polis)€ 50,00

Eénmalig consultatief onderzoek na verwijzing€ 60,00

Toeslag huisbezoek€ 17,20

Inrichtingstoeslag€ 8,60

Niet nagekomen afspraak€ 34,50