In 2018 heeft de praktijk een contractovereenkomst met zorgverzekeraars CZ, OHRA, Delta Lloyd, Zilveren Kruis groep Achmea (waaronder OZF, Interpolis, Pro Life, FBTO, Avero met labels, IAK, Aevitae, Nedasco), DSW, Stad Holland en In Twente.
Voor de overige zorgverzekeraars is de praktijk contractvrij, dit heeft voor u als cliënt geen gevolgen of nadelen.
Uw therapeut blijft geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register.

U heeft vanuit de aanvullende polis géén eigen bijdrage en hoeft dus niets bij te betalen. (uiteraard staat dit los van het wettelijk eigen risico van € 385,00 op de verplichte basisverzekering). Vanuit de gekoppelde link www.fysiovergoeding.nl, is in te zien welk percentage u vergoedt krijgt, vanuit uw verzekering (van te voren wordt u hierover altijd geïnformeerd).

U heeft altijd het recht en de vrije keuze om naar een contractvrije therapeut te gaan volgens de wettelijke verzekeringsvoorwaarden.
Uw zorgverzekeraar is altijd verplicht om ook bij een contractvrije therapeut, verzekerde zorg te vergoeden (zowel vanuit de aanvullende- als vanuit de basisverzekering).
Dit geldt uiteraard voor alle zorgverzekeraars – ziekenfondsen zoals VGZ, Unive, IZZ, IZA, UMC, Menzis, Anderzorg, Hema, ONVZ, ENO, Zorg en Zekerheid, de Amersfoortse, Ditzo, ASR, Nedasco, Caresco, IAK, Aevitae en de Friesland.

In Nederland neemt elk jaar de beroepsgroep van contractvrije zorgverleners enorm toe onder tandartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten.
Dit leidt ertoe dat jezelf de regie houdt en “zelf weer terug aan het roer staat”.

Bij aanmelding zal ik altijd via Vecozo een COV check (controle op verzekeringsrecht) uitvoeren, om u te informeren over het aantal vergoede behandelingen vanuit uw aanvullende polis.

Tarieven:

De vrije tarieven gelden alléén wanneer u géén aanvullende verzekering heeft of als u géén behandeltegoed meer hebt vanuit uw aanvullende polis.

Screening, intake en onderzoek€ 51,70

Intake en onderzoek na verwijzing€ 51,70

Consult fysiotherapie€ 34,50

Consult manuele therapie€ 47,50

Consult echografie€ 34,50

Consult shockwavetherapie (kan vergoed worden vanuit aanvullende polis)€ 50,00

Eénmalig consultatief onderzoek na verwijzing€ 60,00

Toeslag huisbezoek€ 17,20

Inrichtingstoeslag€ 8,60

Niet nagekomen afspraak€ 34,50