ORTHOPEDISCHE GENEESKUNDE CYRIAX

p
Dr. James Cyriax (Engels orthopaed) is de grondlegger van deze methodiek, die opleidt tot orthopedisch fysiotherapeut.

Voorwaarde voor een effectieve therapie is een juiste diagnose.
Klinisch redeneren bij diagnostiek is daarom een kerncompetentie binnen deze opleiding.
De kracht van de opleiding Orthopedische Geneeskunde berust op het verruimen van de klinische onderzoeksvaardigheden van de fysiotherapeut, met de daarbij behorende interpretatie van de verkregen bevindingen en onderzoeksgegevens.

Cyriax heeft een onderzoeksmethode ontwikkelt voor het bewegingssysteem, waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen orthopedische klachten (spieren, pezen, slijmbeurzen, gewrichtskapsels en -banden),
een neurologisch probleem (zenuwstructuren)
of reumatische aandoeningen.

Zo leidt het klinisch onderzoek tot het vaststellen van een duidelijke diagnose.
Aan de hand van de conclusie van de onderzoeksbevindingen, kan het behandelplan worden opgemaakt en uitgevoerd.

De grote winst van de Cyriax systematiek is dat de fysiotherapeut opgeleid wordt tot het verkrijgen van inzicht gerichte onderzoeks-informatie.
Daardoor wordt de fysiotherapeut op een logische wijze tot de aard van de aandoening gebracht.

De behandeling kan ondermeer bestaan uit:

  • Specifieke manuele mobilisaties
  • Excentrische rekkingsoefeningen
  • Massage technieken
  • Oefentherapie m.b. t. kracht, lenigheid, stabiliteit en/of co√∂rdinatie