ECHOGRAFIE

p

Echografie is een medisch beeldvormende techniek , gebruik makend van ultrageluid.
De beeldopbouw geschiedt op basis van verschil in reflexietijden (diepte) en intensiteit (grijswaarden). Er worden reflecties geregistreerd in echo-arme en echo-rijke weefsels.
Als er een diagnosticum is, dat uitstekend past bij fysiotherapie, dan is het wel echografie!
Hiermee kunnen aandoeningen in zachte weefsels (zoals slijmbeurzen, gewrichtsbanden, cystes, spieren en pezen al dan niet met kalkafzetting) zichtbaar worden gemaakt. Op een echo-scan zijn afwijkingen goed herkenbaar en objectief vast te leggen. U ziet wat u mankeert.
Zo kan echografie de twijfel wegnemen en het behandelbeleid optimaliseren.
Ook het behandelresultaat kan objectief worden vastgelegd.
Echografie heeft enorme toegevoegde waarde voor de fysiotherapie. Het stelt je in staat om de relatie te kunnen leggen tussen de klachten van een client, het fysiotherapeutisch onderzoek en de bevindingen van het echografisch onderzoek.echo2

De meerwaarde en grote voordelen van echografie voor de Fysiotherapiepraktijk zijn talrijk:

  • Door een scherpere diagnose is een adequat en optimaal behandelplan mogelijk
  • Het is snel toegankelijk, mobiel, goedkoop en veilig
  • Diagnostisch geeft het een goede indruk van een afwijking, morfologie (vorm en structuur van weefsel) en stadium van een aandoening
  • Prognostisch is er een hoge validiteit van uitspraken mogelijk op basis van objectieve bevindingen, daardoor is dit betrouwbaar en reproduceerbaar
  • Evaluatief is het therapieverloop in de tijd objectief te volgen en visualisatie van herstel motiveert cliënt
  • Ook dynamisch onderzoek is mogelijk en kan waardevolle betekenis hebben
  • Zelfs ook bij hoge pijn actualiteit is dit onderzoek toepasbaar

Zo levert echografie een serieuze bijdrage aan de effectiviteit van fysiotherapie, alsmede aan de rol van de fysiotherapeut in de gezondheidszorg.
Bovendien bespaart dit hogere kosten verderop in de keten van veel duurdere ziekenhuiszorg.